Grupa zawodowa, która posiada zbyt duże przywileje

Policjanci

Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy

Sędziowie

Sędzia – funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności. Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach

ZOBACZ WSZYSTKIE POZYCJE

Miejscowości wypoczynkowe/turystyczne najmniej przyjazne turystom

Zakopane

Zakopane – miasto i gmina w województwie małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 26 737 mieszkańców i było

ZOBACZ WSZYSTKIE POZYCJE

Najgorszy były premier III RP

Jarosław Kaczyński

Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, doktor nauk prawnych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Twórca i prezes partii

Marek Belka

Marek Marian Belka (ur. 9 stycznia 1952 w Łodzi) – polski ekonomista, profesor, polityk, wykładowca akademicki, urzędnik w międzynarodowych instytucjach finansowych. Dwukrotnie wicepremier i minister

ZOBACZ WSZYSTKIE POZYCJE

Najlepsze ogólnodostępne piwo w Polsce

Żywiec

Książęce

Tyskie Klasyczne

Lech Pils

ZOBACZ WSZYSTKIE POZYCJE
Top