Czesi

6 oceny, 6 głosy6 oceny, 6 głosy ( +6 ocena, 6 głosów )
Aby oceniać, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem
Loading...Loading...

Czesi – naród zachodniosłowiański zamieszkujący głównie obszar Czech i będący jej głównym składnikiem ludnościowym; mniejsze zbiorowości występują także w USA, Kanadzie, Niemczech, Słowacji, Argentynie, Australii, Austrii, Szwajcarii i in. Przynależność do narodu czeskiego deklaruje ok. 12 mln osób. Czesi posługują się językiem czeskim oraz alfabetem łacińskim (odmiana czeska). M.in. 34,5% Czechów stanowią ateiści bądź agnostycy, a 10,3% katolicy, niezdeklarowani 44,7%. ...więcej

Rosjanie

5 oceny, 5 głosy5 oceny, 5 głosy ( +5 ocena, 5 głosów )
Aby oceniać, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem
Loading...Loading...

Rosjanie – naród wschodniosłowiański, zamieszkujący głównie Rosję oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim: Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Łotwę, Kirgistan, Estonię, Litwę, Mołdawię z Nadniestrzem oraz Turkmenistan. Znaczące diaspory znajdują się w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Niemczech. Rosjanie są jedną z największych grup etnicznych na świecie, a ich liczbę szacuje się na ok. 137 milionów. Zgodnie z rosyjskim powszechnym spisem ludności przeprowadzonym w 2002 roku[33] Rosjanie są największą grupą etniczną Rosji, gdzie żyje ich blisko 115,9 mln (prawie 80%). Językiem ojczystym większości Rosjan jest język rosyjski, a religią dominującą jest prawosławie. ...więcej

Litwini

1 ocena, 1 głos1 ocena, 1 głos ( +1 ocena, 1 głosów )
Aby oceniać, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem
Loading...Loading...

Litwini – naród bałtycki zamieszkujący głównie Litwę, a również Wlk. Brytanię, USA, Irlandię, Brazylię i inne kraje, posługujący się językiem litewskim. Nazwa Litwini jest pochodna od Litwy, która to nazwa geograficzna została po raz pierwszy zapisana w formie Litua w ok. 1008-1009 r., w związku ze śmiercią misjonarza Brunona z Kwerfurtu. Litwini powstali ze związku kilku pomniejszych grup plemiennych, wśród których najważniejszą rolę odgrywali Auksztoci i Żmudzini. ...więcej

Białorusini

0 oceny, 0 głosy0 oceny, 0 głosy ( 0 ocena, 0 głosów )
Aby oceniać, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem
Loading...Loading...

Białorusini – naród wschodniosłowiański zamieszkujący głównie tereny dzisiejszej Białorusi oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim Rosję, Ukrainę, Kazachstan, Łotwę i Litwę. Znaczne diaspory znajdują się również w USA, Izraelu, Kanadzie, Brazylii i Polsce. ...więcej

Ukraińcy

0 oceny, 0 głosy0 oceny, 0 głosy ( 0 ocena, 0 głosów )
Aby oceniać, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem
Loading...Loading...

Ukraińcy – naród słowiański mieszkający w Europie Wschodniej, głównie w granicach Ukrainy (także w państwach sąsiednich: w Rosji, Białorusi, Polsce, Słowacji i Mołdawii), zaliczający się do Słowian wschodnich (obok Rosjan i Białorusinów). Ukraińcy są potomkami plemion, zamieszkujących południe Rusi Kijowskiej. ...więcej

Niemcy

0 oceny, 0 głosy0 oceny, 0 głosy ( 0 ocena, 0 głosów )
Aby oceniać, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem
Loading...Loading...

Niemcy – naród zamieszkujący przede wszystkim Republikę Federalną Niemiec, posługujący się językiem niemieckim z grupy języków germańskich. Pod względem wyznaniowym Niemcy podzieleni są na katolików (płd. i zach. Niemcy) i protestantów (płn. i wsch. Niemcy). ...więcej

Słowacy

0 oceny, 0 głosy0 oceny, 0 głosy ( 0 ocena, 0 głosów )
Aby oceniać, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem
Loading...Loading...

Słowacy – naród słowiański, zamieszkujący głównie Słowację – stanowią 86% jej mieszkańców (4,5 mln); mniejszości słowackie zamieszkują także Czechy , Węgry, Serbię i Polskę (Orawa i Spisz- około 1700 osób). Mówią językiem słowackim. Większość Słowaków jest katolikami, mniejszość stanowią protestanci i grekokatolicy. ...więcej