• Nauczyciele
  3025411-nauczyciel-w-klasie-900-630
  Nauczyciel – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem wyższym – kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym ...
 • Posłowie
  poslowie
  Poseł – deputowany, członek parlamentu. W Polsce poseł na Sejm RP jest członkiem niższej izby parlamentu polskiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP) ...
 • Górnicy
  gornicy
  Górnictwo (kopalnictwo) – dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania (obniżania zawartości ...
 • Rolnicy
  z7153390AA,Traktory-zmierzaja-do-centrum-Metz--wschodnia-Francja--
  Rolnik – osoba pracująca na roli, uprawiająca swoją bądź cudzą ziemię rolną. Często specjalista w zakresie rolnictwa. Rolnictwo – jeden z ...
 • Senatorowie
  28.05.2010 WARSZAWA , SENAT , GLOSOWANIA .
FOT. WOJCIECH OLKUSNIK / AGENCJA GAZETA
  Senator – deputowany, członek parlamentu. Instytucja mająca korzenie w Senacie z okresu starożytnego Rzymu. W Polsce senator jest członkiem Senatu, ...
 • Sędziowie
  50609b0f52641_o
  Sędzia – funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności. Sąd ...
 • Prokuratorzy
  prokurator
  Prokurator – funkcjonariusz publiczny prokuratury uprawniony do samodzielnego wykonywania charakterystycznych czynności. Jako funkcjonariusz prokuratury strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem ...
 • Policjanci
  policja-3-800x600
  Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. ...
 • Kolejarze
  kolejarze
  Kolejarz – pracownik zatrudniony w dziale gospodarki związanej z kolejnictwem. Typowe zawody kolejarskie wymagają wiedzy i umiejętności niezbędnych np. do prowadzenia ...
 • Lekarze
  lekarz_doctor_cropped_0001432469_d
  Lekarz – osoba posiadająca wiedzę i uprawnienia do leczenia ludzi i zwierząt. W Polsce jest nim osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, ...