• Lekarze
  lekarz_doctor_cropped_0001432469_d
  Lekarz – osoba posiadająca wiedzę i uprawnienia do leczenia ludzi i zwierząt. W Polsce jest nim osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, ...
 • Nauczyciele akademiccy
  3671620-pusta-sala-wykladowa-900-600
  Nauczyciel akademicki – osoba zatrudniona w szkole wyższej na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym, wykształcona w określonej dziedzinie naukowej. Nauczyciela ...
 • Prokuratorzy
  prokurator
  Prokurator – funkcjonariusz publiczny prokuratury uprawniony do samodzielnego wykonywania charakterystycznych czynności. Jako funkcjonariusz prokuratury strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem ...
 • Sędziowie
  50609b0f52641_o
  Sędzia – funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności. Sąd ...
 • Bankowcy
  726f5aab-caa9-452e-81d9-353b9f773b83
  Bank – osoba prawna wykonująca na podstawie odpowiednich zezwoleń działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów oraz wykonywaniu innych ...
 • Urzędnicy skarbowi
  CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90
  Urząd skarbowy – państwowa jednostka budżetowa obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, ...
 • Księża
  ksieza
  Ksiądz – współcześnie duchowny chrześcijański. W Kościele katolickim oraz Cerkwi prawosławnej potoczne określenie prezbitera, czyli osoby której udzielone zostały stosowne ...
 • Ubezpieczyciele/Firmy ubezpieczeniowe
  Closeup of insurance agent holding a small rectangular wooden sign saying Insurance. Isolated on gray background.
  Zakład ubezpieczeń (towarzystwo ubezpieczeniowe, ubezpieczyciel) – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych i reasekuracji na ...
 • Dziennikarze
  praca-dziennikarz
  Dziennikarz – osoba zajmująca się przygotowywaniem i prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu. Pierwotnie termin ten oznaczał osobę piszącą teksty w ...