• Jan Olszewski
  Jan_Olszewski_3
  Jan Ferdynand Olszewski (ur. 20 sierpnia 1930 w Warszawie) – polski polityk, adwokat i publicysta. Premier Polski w latach 1991–1992. ...
 • Leszek Miller
  786px-Leszek_Miller_Sejm_2013
  Leszek Cezary Miller (ur. 3 lipca 1946 w Żyrardowie) – polski polityk. W latach 1989–1990 członek Biura Politycznego KC PZPR, w ...
 • Kazimierz Marcinkiewicz
  Kazimierz_Marcinkiewicz_2006
  Kazimierz Marcinkiewicz (ur. 20 grudnia 1959 w Gorzowie Wielkopolskim) – polski polityk, nauczyciel, wiceminister edukacji narodowej w rządzie Hanny Suchockiej ...
 • Waldemar Pawlak
  895px-Waldemar_Pawlak_candidate_2010_D_crop
  Waldemar Pawlak (ur. 5 września 1959 w Modelu) – polski polityk, dwukrotny prezes Rady Ministrów: w 1992 (nie stworzył rządu) ...
 • Józef Oleksy
  582px-JKRUK_20090524_JÓZEF_OLEKSY_BUSKO_IMG_7314
  Józef Oleksy (ur. 22 czerwca 1946 w Nowym Sączu, zm. 9 stycznia 2015 w Warszawie) – polski polityk. W okresie PRL ...
 • Jarosław Kaczyński
  51913cbf4c574_o
  Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, doktor nauk prawnych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie ...
 • Hanna Suchocka
  0003DBS1DVEBE25I-C0-F3
  Hanna Suchocka (ur. 3 kwietnia 1946 w Pleszewie) – polska polityk, prawniczka i nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama ...
 • Jan Krzysztof Bielecki
  Gdañsk, 04.06.2009. By³y premier RP Jan Krzysztof Bielecki podczas konferencji ”Solidarnoœæ i Upadek Komunizmu” bêd¹cej czêœci¹ obchodów 20 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. Spotkanie, w którym bior¹ udzia³ przedstawiciele najwy¿szych w³adz pañstwowych i zaproszeni goœcie z kraju i zagranicy odby³o siê w Filharmonii Ba³tyckiej. (bo/cat)
PAP/Barbara Ostrowska
  Jan Krzysztof Bielecki (ur. 3 maja 1951 w Bydgoszczy) – polski polityk, ekonomista, premier Polski w 1991, minister-członek Rady Ministrów ...
 • Marek Belka
  Marek Belka
  Marek Marian Belka (ur. 9 stycznia 1952 w Łodzi) – polski ekonomista, profesor, polityk, wykładowca akademicki, urzędnik w międzynarodowych instytucjach ...
 • Włodzimierz Cimoszewicz
  Wlodzimierz_Cimoszewicz_AB
  Włodzimierz Cimoszewicz (ur. 13 września 1950 w Warszawie) – polski polityk, prawnik. Wiceprezes Rady Ministrów oraz minister sprawiedliwości i prokurator ...