1. Zasady i postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa prawa, obowiązki oraz określa stosunki pomiędzy serwisem a użytkownikami.

Portal myvoice.pl powstał w celu umożliwienia wyrażania różnego rodzaju opinii, stanowisk oraz subiektywnych wrażeń na temat publicznych, powszechnie znanych osób, wydarzeń, zjawisk oraz wszelkich dziedzin życia publicznego.

Korzystanie z usług portalu myvoice.pl oznacza akceptację jego regulaminu.

Wszędzie gdzie w regulaminie mowa jest o portalu rozumie się przez to również aktualnych właścicieli domeny myvoice.pl.

Niniejszy regulamin może być w dowolnym czasie oraz w dowolnym zakresie modyfikowany.

Portal myvoice.pl zapewnia, że dochowa wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych swoich użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia wymogów wiekowych dla użytkowników portalu.

2. Zasady użytkowania

Portal myvoice.pl nie odpowiada za treść wpisów poszczególnych użytkowników. Portal ma prawo usunąć wpis użytkownika, zablokować konto oraz usunąć profil użytkownika jeśli uzna się, że treści, działalność użytkownika narusza powszechnie obowiązujące prawo oraz narusza dobra portalu.

Użytkownik przekazujący portalowi do publikacji jakikolwiek materiał bierze tym samym odpowiedzialność za ewentualne złamanie praw autorskich.

Niedozwolona jest jakakolwiek działalność użytkowników portalu niezgodna z obowiązującym prawem. Niedozwolone jest publikowanie jakichkolwiek materiałów i treści zawierających pornografię i drastyczne sceny.

Portal zastrzega sobie prawo do moderowania każdej treści użytkowników z wyjątkiem danych użytkownika podanych przy rejestracji.

Każdy użytkownik ma prawo wyrazić na portalu swoje opinie w dowolnym temacie oraz zaproponować dowolne grupy dyskusyjne.

Administrator portalu zastrzega sobie prawo nie publikowania propozycji użytkowników bez podania przyczyny lub jeśli uzna je za łamiące zasady regulaminu.

3. Głosowania

Użytkownik ma prawo oddać swój głos na dowolną treść zawartą w portalu.

Określa się szczegółowe zasady głosowania:

  • użytkownik może oddać głos na dowolną ale tylko jedną pozycję rankingu w każdej kategorii dziennie; oznacza to, że po oddaniu swojego głosu ponowne zagłosowanie w tej kategorii może się odbyć po 24 godzinach
  • użytkownik może oddać swój głos na propozycje w każdej z kategorii
  • użytkownik oddaje swój głos za pomocą strzałek skierowanych w dół lub w górę
  • każdy oddany głos strzałką w górę podwyższa punktację w rankingu o 1 pkt.
  • każdy oddany głos strzałką w dół obniża punktację w rankingu o 1 pkt.

Portal przedstawia ranking w poszczególnych kategoriach na podstawie oddanych głosów.

Punktacja w rankingu może osiągnąć wartość poniżej 0, co oznaczać będzie sugestię, że dana pozycja powinna zostać zastąpiona inną z poczekalni propozycji.

Poczekalnia propozycji zawiera nowe propozycje użytkowników zarówno kategorii jak i pozycji rankingów.

4. Inne

Możliwe jest przeprowadzanie rankingów komercyjnych; w takich przypadkach będzie zamieszczana stosowna informacja.

Portal może zamieszczać darmowe oraz płatne ogłoszenia i reklamy.

Możliwe jest wspieranie działalności portalu poprzez bezpośrednie wpłaty pieniężne na konto:

64 1060 0135 0135 4200 4460 3202 800

Zebrane kwoty będą służyć wsparciu działalności związanej z utrzymaniem i rozwojem portalu.