• Czesi
  Czech Republic's national football team fans react after arriving in a special train from Prague to Warsaw on June 21, 2012 ahead of the Euro 2012 football championships quarter-final Czech Republic vs Portugal in Warsaw.  AFP PHOTO/ WOJTEK RADWANSKI
  Czesi – naród zachodniosłowiański zamieszkujący głównie obszar Czech i będący jej głównym składnikiem ludnościowym; mniejsze zbiorowości występują także w USA, ...
 • Rosjanie
  52055-617061392822407
  Rosjanie – naród wschodniosłowiański, zamieszkujący głównie Rosję oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim: Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Łotwę, ...
 • Litwini
  litwini
  Litwini – naród bałtycki zamieszkujący głównie Litwę, a również Wlk. Brytanię, USA, Irlandię, Brazylię i inne kraje, posługujący się językiem ...
 • Białorusini
  Aleksander_lukaszenko
  Białorusini – naród wschodniosłowiański zamieszkujący głównie tereny dzisiejszej Białorusi oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim Rosję, Ukrainę, Kazachstan, ...
 • Ukraińcy
  177619_epa032737401_34
  Ukraińcy – naród słowiański mieszkający w Europie Wschodniej, głównie w granicach Ukrainy (także w państwach sąsiednich: w Rosji, Białorusi, Polsce, ...
 • Niemcy
  niemcy-mapka
  Niemcy – naród zamieszkujący przede wszystkim Republikę Federalną Niemiec, posługujący się językiem niemieckim z grupy języków germańskich. Pod względem wyznaniowym ...
 • Słowacy
  th0_8032_slo
  Słowacy – naród słowiański, zamieszkujący głównie Słowację – stanowią 86% jej mieszkańców (4,5 mln); mniejszości słowackie zamieszkują także Czechy , ...